Tato stránka obsahuje pouze základní informace, jedná se o prozatímní řešení než spustíme kompletní verzi webu spolku.

Často kladené otázky

Akrasia

Jak fungujeme?

Za fungováním Akrasie stojí celá řada nadšených členů.

Chod spolku má pod palcem statutární orgán – tříčlenný výbor: Bc. Jiří Štipl, Mgr. Helena Halířová a Mga. Karolína Karpíšková.

Na dalších aktivitách spolku se podílí různé pracovní týmy.

Spolek zřídil také odbornou komisi, která garantuje jednotné stanovisko spolku v odborných otázkách v souladu s nejnovějšími vědeckými zdroji (viz otázka ke komisi).

Pokud vás interní fungování spolku blíže zajímá, můžete si přečíst naše stanovy nebo se na nás s jakýmkoli dotazem obrátit. 

Odkaz na stanovy.

Proč "Akrasia"?

Akrasia („a“ – bez, „kratos“ – vláda/moc) je výraz z antické řečtiny pro moment selhání seberegulace/sebekontroly.

Antičtí filozofové jej používali zejména pro situace, ve kterých člověk ví, co má správně udělat a je toho i teoreticky schopný, ale samotné vykonání „z nějakého důvodu“ selže.

A právě toto je častý zážitek lidí s ADHD. I přes znalost ideálních postupů a motivaci, se jim v některých činnostech (správněji spíše procesech) daří méně. Nemá to však nic společného např. s inteligencí nebo leností.

Tři základní diagnostické rysy ADHD jsou vlastně o nedostatcích (sebe)kontroly v nějaké specifické oblasti:

 • pozornosti- zaměření vnímání
 • impulzivitě – kontroly rozhodování
 • hyperaktivitě – kontrole motorického chování.

Slovo akrasia tak vystihuje jakýsi motiv na pozadí celé problematiky ADHD.

Pojem akrasia ukazuje na kořeny ADHD jako psychické problematiky, která existuje již více než dva a půl tisíce let.

Dává najevo, že ač dnes známá zkratka ADHD existuje „pouze“ zhruba 50 let, samotná problematika ADHD je stará jako samotné uvažování lidí o vlastní psychice.

Proč se zapojit do spolku?

Můžete tvořit Akrasii spolu s námi. Jako aktivní člen/ka spolku se můžeš podílet třeba na tvorbě webu, psaní článků a přípravě komunitních akcí. Pokud máte nějaký vlastní nápad, rádi vás v něm podpoříme.

Aktivní zapojení ale není podmínkou. Můžete jen sledovat dění v Akrasii, čerpat nové informace a účastnit se našich akcí. I v tomto případě má členství smysl.

Proč je členství klíčové?

Členství nám pomáhá zvyšovat sílu hlasu Akrasie. Členské příspěvky umožňují činnost spolku – se zvyšujícím se počtem členů se rozšiřují možnosti, co můžeme pro cíle Akrasie podniknout.

Konečně samotný počet členů je důležitým parametrem, zejména pro státní instituce. Pokud budeme chtít apelovat na nějakou, pro nás důležitou změnu, s vyšším počtem členů bude šance na úspěch vyšší.

  Odkaz na stanovy.

  Jak se mohu stát členem?

  Pro registraci k členství, stačí vyplnit jednoduchou online přihlášku (bude brzy přiložena – prozatím nás můžeš kontaktovat na vybor@akrasia.cz).

  Pro aktivaci členství je zapotřebí zaplatit členský příspěvek ve výši 200 Kč.

  Variabilní symbol (identifikátor VID) pro zaplacení členského bude každému zaslán při potvrzení přijetí přihlášky.

  Členský příspěvek bude následně přeposlán a zveřejněn na transparentním účtu již bez vašeho dentifikátoru (VID). Tento postup jsme zvolili kvůli ochraně osobních údajů. Platbou na transparentní účet by totiž vznikl veřejný záznam o vašem členství. Platby za spolkové výdaje budeme provádět pouze z transparentního účtu a tak na něm vždy uvidíte disponibilní prostředky Akrasie a historii transakcí.

  Členský příspěvek je platný po dobu jednoho roku.

  Odkaz na stanovy.

  Nemám diagnózu ADHD - můžu se i tak zapojit?

  Ano. Členství v našem spolku je otevřené každému, kdo má chuť s námi naplňovat cíle Akrasie. Ačkoli se zpravidla zapojují především sami lidé s ADHD a jejich blízcí, nebo odborníci, není to nutnou podmínkou.

  V roce 2023 je cílem Akrasie získat status pacientské organizace. Proto je tak  nezbytné, aby lidé s lidé s diagnózou ADHD měli ve spolku aktivní zastoupení. K tomu slouží institut výkonného členství. Podrobněji viz stanovy.

  Odkaz na stanovy.

  Jsem odborník - jak mohu se spolkem spolupracovat?

  Odborníky rádi uvítáme v odborné komisi spolku (viz otázka ke komisi).

  Dále budeme dávat dohromady seznam odborníků, kteří se ADHD zabývají. Tento seznam bude sloužit jako zdroj doporučení pro lidi, kteří se na nás obrací.

  Pokud máte svou vlastní vizi možné spolupráce, dejte nám vědět.

  Jak funguje odborná komise spolku?

  Odborná komise spolku je poradní orgán složený z odborníků v oboru ADHD a souvisejících témat (např. psychologický výzkum, diagnostika, farmacie, psychoterapie).

  Cílem komise je poskytovat jednotná stanoviska Akrasie k odborným otázkám a garantovat tak evidence based přístup. Komise pracuje s odbornými zdroji a syntetizuje jejich výsledky. Závěry komise tak stojí zejména na vědeckých zdrojích, nikoliv na autoritativních tvrzeních jejích členů.

  S členy komise se můžete seznámit, jakmile bude dostupná plná verze webu.

  Píši/chci psát o ADHD bakalářskou/diplomovou práci.

  Pokud právě píšete nebo teprve zvažujete, že budete psát nějakou větší (zejména kvalifikační) práci o ADHD, kontaktujte nás a můžeme se zkusit domluvit na spolupráci.

  Rádi pomůžeme s výběrem relevantního tématu pro komunitu dospělých s ADHD.

  Můžeme vám také poskytnout odbornou podporu v oblasti výzkumu a rešerše. 

   

  ADHD

  Myslím si, že mám ADHD - co teď?

  Tušíme, že toto bude velmi častý důvod, proč jste se šli podívat na naše stránky, proto jsme tu schovali trochu delší odpověď.

  V tom případě vám doporučujeme prostudování zdrojů, které uvádíme na této stránce níže, zejména té knížečky Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD) – příručka pro dospělé. Zároveň je velmi žádoucí si domluvit návštěvu odborníka, který provede vlastní diagnostiku. Pokud se jedná skutečně o ADHD (nebo jiný zdravotní problém), je včasné řešení tou nejlepší možností.

  Diagnostika

  Diagnostiku můžeme rozdělit na dva až tři typy. Oficiální diagnóza podle zákona o zdravotních službách je ta od lékaře, konkrétně psychiatra, který si může, ale nemusí, vyžádat vyšetření od klinického psychologa (případně další doplňková vyšetření). V případě že je z nějakého důvodu pro vás dostupnější klinický psycholog než psychiatr je možné jít nejdříve na vyšetření ke klinickému psychologovi a s jeho výsledky poté jít k psychiatrovi.

  Podle školského zákona diagnostiku provádějí i pedagogicko-psychologické poradny, ta je ale pouze pro účely přizpůsobení studia.

  Třetím pomyslným typem je diagnostika „pro informaci“, kdy vás osobně zajímá zda ADHD máte, či ne, ale nechcete diagnózu ani za účelem zdravotní péče, ani pro přizpůsobení studia. Tuto situaci zákon neupravuje, ale i v tomto případě bychom vám doporučovali jít cestou „oficiální“ diagnostiky v rámci zdravotního systému. Jednak je to pro vás zdarma, jednak pouze psychiatr jakožto lékař může zhodnotit i váš fyzický zdravotní stav (např. hypertyreóza se může projevovat podobně jako ADHD ale psycholog nemůže indikovat a interpretovat rozbor krve, který by ji ověřil).

  Mám jinou zkušenost, než tu popisujete

  Berte prosím tento text jako naše porozumění aktuálnímu systému, v některých podrobnostech panují interpretační neshody, jedním z našich cílů je právě i vyjasnění různých pravidel a regulací včetně těch kolem diagnostiky.

  Jak si ještě pomoci?

  Dále můžete chodit (možná již chodíte) k psychoterapeutovi. V rámci psychoterapie můžete řešit problémy které ve svém životě vnímáte bez ohledu na diagnostické označení. Pokud váš psychoterapeut není současně klinických psychologem nebo psychiatrem, nemůže vám diagnostikovat ADHD.